Strona domowa Misayu - Start
Migawki
Zgodno?? ze standardami - dost?pno??: Od wydania 1.2 Joomla b?dzie rozwi?zaniem zdolnym tworzy? witryny zgodne ze standardem WCAG 1.0 Priorytet 2 (Wytyczne dotycz?ce dost?pno?ci tre?ci internetowych) oraz wymaga? Section 508 (wymagania dotycz?ce dost?pu do serwisów internetowych przez osoby niepe?nosprawne).
 
Menu g?ówne
Start
Aktualno?ci
Nasz dziennik
Pierwsze kroki
Linki
Napisz do nas
Szukaj
Wie?ci RSS
FAQ
Wraper
Licencja Joomla!
PE
PonyGallery
Forum JB
Remository
josDirectory
DOCMan
Letterman
Zoom Media Gallery
Easy Guestbook
Serwis Joomla!
Forum Joomla!
Serwis OSM
Serwis Joomla PL!
Forum Joomla PL!
Pomoc Joomla PL!
Administrator
Logowanie

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!
Nag?ówki RSS
Zamów biuletyn


Witaj w Joomla!
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Gratulujemy udanej instalacji Joomla! Dzi?kujemy za zainteresowanie naszym oprogramowaniem. Zapraszamy do praktycznego poznania jego mo?liwo?ci. Znajdziesz tutaj:

Joomla w pude?ku
Joomla w pude?ku

Je?li spodoba Ci si? Joomla, mo?esz usun?? wszystkie umieszczone tutaj materia?y i zast?pi? je w?asnymi. Mo?esz te? zainstalowa? program bez przyk?adów i budowa? swój serwis od podstaw.

?yczymy Ci stworzenia zachwycaj?cej internautów strony. Z Joomla! jest to mo?liwe!

Zmieniony ( 05.03.2006. )
 
Czym jest Joomla!
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.
Joola jest elegancki!
To w?a?nie Joomla!

Joomla jest programem do tworzenia i prowadzenia stron WWW.

To jeden z najpot??niejszych, profesjonalnych systemów zarz?dzania tre?ci? [ang. Content Managment System, CMS] stron internetowych.

Jest u?ywany na ca?ym ?wiecie do budowy z?o?onych serwisów korporacyjnych i portali, a tak?e prostych, ale efektownych stron WWW.

Joomla! jest ?atwy w instalacji, prosty w obs?udze, elegancki, elastyczny, nowoczesny. Jest godny zaufania. I nic nie kosztuje…

Czytaj całość…
 
Walory Joomla!
Wpisał: Administrator   
10.02.2006.

Czy chcesz za?o?y? i uruchomi? serwis WWW w kilka minut? Zapewni? witrynie elegancki wygl?d? Prezentowa? zawsze aktualne informacje? Dostosowywa? struktur? do nowych potrzeb i celów? Prowadzi? sta?y dialog , np. klientami?

Czy chcesz dodawa? zawarto?? i zarz?dza? serwisem bez informatyka? By? pewnym bezpiecze?stwa gromadzonych danych? Imponowa? zastosowaniem nowoczesnych technologii? Znacznie ograniczy? swoje koszty? By? zawsze trendy?

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 5
Sondy
Instalacja Joomla! by?a...
 
Go?cimy
© 2016 Strona domowa Misayu
Template gn_monstagames_2 designed by Gerard Nijboer